Księgi metrykalne – tytułem wstępu

Przedstawiamy poniżej swoisty rejestr – dostępne Księgi metrykalne. Dzięki niemu w zestawieniu znajdziecie zarówno wykaz współczenych, przechowywanych w Kancelarii Parafialnej, oraz w różnych Archiwach. Niektóre dostępne są on-line i każdy może je przeglądać. Składają się na nie trzy podstawowe rodzaje ksiąg: Urodzonych (Liber Natorum) lub ochrzczonych (Liber Baptisatorum), Zaślubionych (Liber Copulatorum) oraz Zmarłych (Liber Mortuorum). Czasem zdarzają się jeszcze dodatkowe akta prowadzone w niektórych parafiach tzw. konsystorskie: Zapowiedzi przedślubnych (Liber Bannorum), Bierzmowanych (Liber Confirmatorum) i Spis Parafian / Rodzin (Status Animarum). W Każdej Parafii prowadzono także Akta Parafialne, które są w większości porządkowym rejestrem załatwianych spraw: np. wydanie odpisu aktu chrztu, wydanie zaświadczenia, spis korespondencji z instytucjami, czy parafianami. Można też znaleźć tam czasem zapis wizytacji kanonicznej itp. Jednak te księgi stanowić będą część innego opracowania skierowanego bardziej na historię kościoła, parafii.

Księgi metrykalne współczesne – od 1994 roku

W naszej Parafii “metryki” zaczęto prowadzić od 1633 roku (Urodzonych i Zaślubionych) oraz od 1743 (Umarłych) (*wg Schematyzmu Archidiecezji Lwowskiej z roku 1904). Prowadzono je praktycznie nieprzerwanie do roku 1945, kiedy to po II wojnie światowej na wiele lat Parafia przestała istnieć.

Obecnie w Kancelarii parafialnej znajdują się tylko i wyłącznie współczesne Księgi prowadzone od czasu odzyskania świątyni przez księdza Proboszcza. Wszystkie są prowadzone od roku 1994. Są to kolejno księgi:
chrztów,
bierzmowanych,
ślubów
pogrzebów.
Aby uzyskać odpis, lub prosić o wgląd do tych ksiąg, należy kontaktować się z Kancelarią parafi


Archiwum Główne Akt Dawnych – PL

Zaczniemy od zasobów polskiego archiwum – Archiwum Główne Akt Dawnych – w skrócie AGAD. Poniżej zestawienie jednostek archiwalnych dotyczących parafii w Przemyślanach. Wszystkie one są zgromadzone w zespole archiwalnym o numerze 301. Pełen spis dokumentów z tego zespołu znajdziecie tutaj —> AGAD – ZESPÓŁ 301 . Część inwentarza dotycząca Przemyślan jest udostępniona on-line, więc poniżej zamieszczamy spis i linki. Do przeglądania tych zasobów nie trzeba się logować. Prosimy pamiętać, że poszczególne wsie czasem zmieniały przynależność do parafii np: Pniatyń dawniej należał do Parafii Gołogóry. Poza przeglądaniem on-line można oczywiście zgłosić się do samego archiwum i na miejscu zostaną udostępnione poniższe dokumenty w postaci mikrofilmów. Numery Mikrofilmów także w zestawieniu.

Sygnatura: 1/301/0/1124 – Daty: 1633-1764 – Mikrofilm: 74924
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna chrztów dla całej parafii. Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1125 – Daty: 1764-1794 – Mikrofilm: 74925
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna chrztów dla całej parafii. Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1126 – Daty: 1784-1855 – Mikrofilm: 74926
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna urodzeń dla samego miasta Przemyślany oraz wsi: Krosienko (1784-1831), Borszów (1785-1841), Ładańce (1784-1855), Brykoń (1786-1853), Wołków (1784-1831). Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1127 – Daty: 1800-1826 – Mikrofilm: 74927
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna urodzeń dla samego miasta Przemyślany – bez wsi. Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1128 – Daty: 1784-1864 – Mikrofilm: 74928
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi – bez miasta Przemyślany: Brzuchowice (1784-1838), Biłka (1785-1839), Kosteniów (1785-1864), Pletenice (1786-1833), Meryszczów (1786-1845), Uszkowice (1785-1862), Czupernosów (1788-1844), Uniów (1785-1843), Siworogi (1784-1843). Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1791 – Daty: rok 1874 i rok 1903 – Mikrofilm: 92551
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Kopie Ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla samego miasta Przemyślany oraz dla wsi: Biłka, Borszów, Brykoń, Brzuchowice, Czupernosów, Krosienka, Ładańce, Meryszczów, Pletenice, Pniatyn, Psiworogi, Uniów, Uszkowice, Wołków, Wypyski. Oglądaj-SKANY

Sygnatura: 1/301/0/1129 – Daty: 1633-1763 – Mikrofilm: 74929
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna ślubów dla całej parafii. W księdze znajduje się także spis mieszkańców parafii Przemyślany, wg wsi i gospodarstw (w rubrykach), s.79-99, w kolejności: Uniów, Przemyślany, Borszów, Siworogi, Uszkowice, Pletenice, Krosienko, Meryszczów, Biłka, Brzuchowice, Wołków, Kosteniów, Ładańce. Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 1/301/0/1791 – Daty: rok 1874 i rok 1903 – Mikrofilm: 92551
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Kopie Ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla samego miasta Przemyślany oraz dla wsi: Biłka, Borszów, Brykoń, Brzuchowice, Czupernosów, Krosienka, Ładańce, Meryszczów, Pletenice, Pniatyn, Psiworogi, Uniów, Uszkowice, Wołków, Wypyski. Oglądaj-SKANY

Sygnatura: 1/301/0/1791 – Daty: rok 1874 i rok 1903 – Mikrofilm: 92551
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Kopie Ksiąg metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów dla samego miasta Przemyślany oraz dla wsi: Biłka, Borszów, Brykoń, Brzuchowice, Czupernosów, Krosienka, Ładańce, Meryszczów, Pletenice, Pniatyn, Psiworogi, Uniów, Uszkowice, Wołków, Wypyski. Oglądaj-SKANY

Sygnatura: 1/301/0/1129 – Daty: 1633-1763 – Mikrofilm: 74929
Opis: Parafia Przemyślany. Dekanat Swirz. Księga metrykalna ślubów dla całej parafii. W księdze znajduje się także spis mieszkańców parafii Przemyślany, wg wsi i gospodarstw (w rubrykach), s.79-99, w kolejności: Uniów, Przemyślany, Borszów, Siworogi, Uszkowice, Pletenice, Krosienko, Meryszczów, Biłka, Brzuchowice, Wołków, Kosteniów, Ładańce. Oglądaj-SKANY


Archiwum Państwowe w Przemyślu – PL

Kolejne polskie archiwum, gdzie można odnaleźć dokumenty metrykalne naszej parafii to Archiwum Państwowe w Przemyślu . Podobnie jak w AGAD, niektóre zasoby tego archiwum są zdigitalizowane i udostępnione on-line. Jeśli istnieje taka możliwość, w zestawieniu zamieszczamy linki. Jeśli nie, dostęp do archiwum jest na ogólnych zasadach obowiązujących we wszystkich archiwach w Polsce. Oczywiście zasady udostępniania i regulamin tego archiwum znajdują się na ich stronie internetowej.

Księgi z Przemyślan (tylko mała część – większość zostały przekazane do AGAD) znajdują się w ramach dwóch zespołów archiwalnych:
zespół 2436 – Odpisy ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego
zespół 2441 – Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego

Sygnatura: 56/2436/0/24 – Daty: rok 1835, 1837-1839 i rok 1841
Opis: Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Przemyślany. Oglądaj-SKANY lub na stronie AP Przemyśl Oglądaj-Skany

Sygnatura: 56/2441/0/69/178 – Daty: rok 1764-1784
Opis: Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego. Oglądaj-SKANY


Sygnatura: 56/2436/0/24 – Daty: rok 1835, 1837-1839 i rok 1841
Opis: Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Przemyślany. Oglądaj-SKANY lub na stronie AP Przemyśl Oglądaj-Skany

Sygnatura: 56/2436/0/24 – Daty: rok 1835, 1837-1839 i rok 1841
Opis: Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Przemyślany. Oglądaj-SKANY lub na stronie AP Przemyśl Oglądaj-Skany


Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie – PL

Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka to ogromnie ciekawe, jeśli nie najciekawsze archiwum, z ogromną ilością dokumentów. Powstało ono z przeniesienia materiałów archiwalnych z terenu Archidiecezji lwowskiej po II wojnie światowej do Polski. Od tego momentu cały zbiór był parę razy przenoszony, ale ostatecznie znajduje się w Krakowie i jest częścią Uniwersytetu Papieskiego Jana PawłaII w Krakowie. Z Parafii Przemyślany Archiwum to dysponuje tylko fragmentarycznym zbiorem ksiąg metrykalnych oraz Status Animarum – spis parafian 1887-1945. Na szczególną uwagę zasługuje Kronika Parafialna, która jest przechowywana w Archiwum pod sygnaturą  AP-265, “Liber Memorabilium Parochiae Przemyslanensis ab Anno Domini 1892-1966. Księgę tę, zapoczątkował proboszcz Zygmunt Bilski. Prowadził ją również następujący proboszcz ks. Piotr Struszkiewicz, a w ostatnim okresie (także powojennym) ks. Piotr Stanoszek. Obecnie Kronika jest przeze mnie przepisywana do formatu elektronicznego i będzie udostępniona na tejże stronie do końca roku 2020.

Obecnie Archiwum udostępnia tylko i wyłącznie interesujące nas dane, po uprzednim wykazaniu bezpośredniego pokrewieństwa. Nie uda się więc przejrzeć całego spisu parafian. Zaznaczamy, że jest to usługa odpłatna. Wszelkie informacje na podstronie Archiwum, a szczegółowych informacji pracownik archiwum udziela drogą mejlową. Adres: 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10; tel. 12 252 35 60 (w godzinach pracy sekretariatu); e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl; Godziny przyjęć stron, pracy sekretariatu oraz czytelni: wtorek ‒ środa: 9.00‒14.00

czekamy na informacje…

czekamy na informacje…

czekamy na informacje…

Sygnatura: 329(1) CXCV – Daty: 1887-1945
Opis: Status Animarum – Rejestr Parafian. Brak wersji on-line


Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie – UA

CDIAL jest to główne archiwum zachodniej Ukrainy. Gromadzi dokumenty od XIIIw. do 1945 roku. W zbiorach znajduje się mnóstwo materiałów o Lwowie, prasa, bogate zbiory dotyczące Galicji w tym również Księgi metrykalne. Pobieżnie z zasobem można zapoznać się na stronie internetowej w dziale POMOC. Pełen katalog dostępny jest w Archiwum na miejscu. Pozycja która nas interesuje to Katalog ksiąg metrycznych rzymskokatolickich parafii w Galicji (1600-1946), a link do niego w formie pliku *.PDF znajduje się na końcu cytowanego spisu, obok ksiąg greko-katolickich. Spis sporządzony jest w języku ukraińskim, a na końcu znajduje się indeks miejscowości. Odpowiednikiem polskich zbiorów są Fondy. Metryki przemyślańskie znajdują się w zbiorze – FOND 618 – opis 2 – “Rzymskokatolicki Konsystorz Metropolitalny, Lwów”.

Wykaz miejscowości należących do Parafii Przemyślany w poniższych księgach:

 • miasto Przemyślany, powiat Przemyślany – м. Перемишляни, повіт Перемишляни
 • wsie : Biłka – Білка, Borszów – Боршів, Brykoń – Бриконь, Brzuchowice – Брюховичі, Wypyski – Виписки, Wołków – Вовків, Krosienko – Коросно, Kosteniów – Костенів, Ładańce – Ладанці, Meryszczów – Мерищів, Pletenice – Плетеничі, Pniatyń – Пнятин, Siworogi – Сивороги, Uniów – Унів, Uszkowice – Ушковичі, Czupernosów – Чуперносів

Każdy rocznik zawiera Liber Natorum, Liber Copulatorum oraz Liber Mortuorum. Poniżej wykaz sygnatur i zakres dat jakie obejmują poszczególne jednostki archiwalne:
1816-1821 (sygn. 618/2/183); 1822-1827, 1829-1830 (sygn. 618/2/184); 1828, 1831-1834, 1836 (sygn. 618/2/185); 1840, 1842, 1844-1845, 1848 (sygn. 618/2/186); 1850-1851, 1853-1855, 1858-1859 (sygn. 618/2/187); 1860-1864, 1868 (sygn. 618/2/188); 1866-1867, 1869-1873, 1875-1879 (sygn. 618/2/2533); 1879-1933 (sygn. 201/4а/7638 – bez wsi); 1880-1889 (sygn. 618/2/2534); 1890-1900 (sygn. 618/2/2535); 1901-1902, 1904- 1906, 1908-1910 (sygn. 618/2/2695); 1911-1920 (sygn. 618/2/2696); 1921-1930 (sygn. 618/2/2697)


dodatkowo: Kosteniów – Костенів – 1847-1877 (sygn. 201/4а/2686)


Parafia Wołków która od roku 1934 do 1944 była samodzielną parafią. Należały do niej wsie: Wołków – Вовків, Biłka – Білка, Brykoń – Бриконь, Brzuchowice – Брюховичі, Kosteniów – Костенів, Ładańce – Ладанці, Meryszczów – Мерищів, Pletenice – Плетеничі, Podusów – Подусів, Poluchów – Полюхів. Zakesy dat i sygnatury zachowanych ksiąg wołkowskich: 1933-1936 (sygn. 618/2/3036)


Family Search – USA

FamilySearch.org jest to strona poświęcona genealogii i odszukiwaniu swoich przodków. Jest anglojęzyczna i wymaga rejestracji oraz zalogowania się. Prowadzona jest przez Kościół Jezusa Chrystusa i więtych w Dniach Ostatnich – skrótowo zwanym Mormoni. Mimo wszystko jest chyba największą bazą on-line zawierającą skany ksiąg metrykalnych i innych dokumentów dotyczących wojskowości, emigracji, wszelkich wyznań. Oczywiście ich zasięg czasowy jest ograniczony prawem, dlatego można tam znaleźć dokumenty od mniej więcej 1900 roku wstecz. Część jest udostępniona on-line każdemu z własnego komputera, część (ikonka z kluczykiem) można przeglądać on-line w tzw Centrach Historii Rodziny. Także w Centrach Historii Rodziny można jeszcze przeglądać niektóre pozycje dotąd nie zdigitalizowane – na mikrofilmach, ale tylko tych, które akurat tam się znajdują. Nie ma już możliwości zamówienia mikrofilmu do swojego CHR. Docelowo wszystkie zostaną zdigitalizowane. W Polsce są dwa centra: Wrocław i Warszawa. Na terenie Ukrainy jest kilka: Lwów, Iwano-Frankiwsk, Kijów itp.

Zakres czasowy metryk z Przemyślan w tym medium to 1633-1945, w tym metryki do roku 1900, a tylko tzw Family Register – Spis Rodzin jest z lat 1887-1945. Poniżej zestawienie mikrofilmów, wraz z zakresem lat jakie zawierają oraz linki. Pełne zestawienie zawartości parafii Przemyślany jest TUTAJ. (! Wcześniej wymagana jest rejestracja i logowanie). Każdy mikrofilm podzielony jest na numerowane części – tzw. Itemy.

Mikrofilm: 2398611

 • ITEM 1 – 1875 – śluby i zgony + 1876-1879 – urodzenia, śluby i zgony
 • ITEM 2 – 1880-1889 – urodzenie, śluby, zgony
 • ITEM 3 – 1890-1900 – urodzenie, śluby, zgony

Mikrofilm: 2398610

 • ITEM 5 – 1866-1867 + 1869-1873 – urodzenia, śluby, zgony + 1875 – urodzenia

Mikrofilm: 2193619

 • ITEM 1 – (kontynuacja) 1829-1830 – urodzenia, śluby, zgony
 • ITEM 2 – 1831-1834 + 1836 + 1828 – urodzenia, śluby, zgony
 • ITEM 3 – 1840 + 1842 + 1844-1845 + 1848 – urodzenia, śluby, zgony
 • ITEM 4 – 1850-1851 + 1853-1855 + 1858-1859 – urodzenia, śluby, zgony
 • ITEM 5 -1860-1864 + 1868 – urodzenia, śluby, zgony

Mikrofilm: 2193759

 • ITEM 9 – 1816-1822 – urodzenia, śluby, zgony
 • ITEM 10 – 1822-1827 – urodzenia, śluby, zgony + 1829 – urodzenia (część)

Mikrofilm: 2328846

 • ITEM 1 – 1764-1794 – urodzenia
 • ITEM 2 – Tylko urodzenia – 1784-1800 Przemyślany + 1784-1831 – Krosienko + 1784-1841 – Borszczów + 1784-1855 – Ładańce + 1786-1853 – Brykoń + 1784-1830 – Wołków
 • ITEM 3 – 1800-1828 – urodzenia
 • ITEM 4 – Tylko urodzenia – 1784-1838 – Brzuchowice + 1784-1839 – Biłka + 1785-1846 – Kosteniów + 1784-1833 – Pletenice + 1786-1845 – Meryszczów + 1785-1846 + 1862 – Uszkowice + 1788-1844 – Czupernosów + 1785-1843 – Uniów + 1784-1843 – Siworogi
 • ITEM 5 – 1633-1763 – śluby

Mikrofilm: 2328845

 • ITEM 3 – 1633-1764 – urodzenia

Mikrofilm: 904847

 • cały mikrofilm – urodzenia

Mikrofilm: 904824

 • ITEM 1 – 1784-1805 – urodzenia – Krosienko

Mikrofilm: 2038898

 • ITEM 6 – Family Register – Spis rodzin – tylko na mikrofilmie – obecnie niedostępny do czasu digitalizacji

Mamy nadzieję, że to kompleksowe opracowanie zainspiruje poszukiwaczy własnych korzeni, a także przyda się w życiu codziennym. Serdecznie zapraszamy do własnych poszukiwań i życzymy powodzenia.

Opracowanie: Tomasz Fojgt