1. Źródła metrykalne

 1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7 – AGAD – Zespół o sygnaturze 1/301/ – “Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej 1604-1945” – W przeglądarce wyszukuj słowo “Przemyślany” za pomocą funkcji F3 – OGLĄDAJ
 2. Archiwum Państwowe w Przemyślu – AP Przemyśl – Zespoły o sygnaturach: 56/2441/0 – ” Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego ” i 56/2436/0 – ” Odpisy ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Przemyślany” – Można je oglądać również na stronie AP Przemyśl w dziale Skany on-line lub w wyszukiwarce szukajwarchiwach
 3. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie – CDIAL [UA] – 79008, м. Львів, пл. Соборна, 3-а – Fond: 618 opis2 – ” Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів ” – Katalog ksiąg metrykalnych z tego zbioru: OGLĄDAJ
 4. Family Search – FS [USA] – Księgi metrykalne z dostępem on-line ogólnodostępne i w Centrach Historii Rodziny – Wymaga rejestracji i logowania na stronie – Księgi w zakresie 1633 – 1900 – spis dostępnych pozycji OGLĄDAJ

2. Źródła aktowe i starodruki

 1. AGAD – sygn. 1/303/0/1/157/ – “Parafia: Przemyślany. Dekanat: Świrz. Protocollum actorum parochialiumn ecclesiae przemyslanensis […] mense Julio 1865. [Protokół czynności urzędu parafialnego]” – (1865-1891) – OGLĄDAJ
 2. AGAD – sygn. 1/303/0/1/158/ – “Parafia: Przemyślany. Dekanat: Świrz. [Protokół czynności urzędu parafialnego]” – (1928 – 1939) – OGLĄDAJ
 3. AGAD – sygn. 1/303/0/1/159/ – “Parafia: Przemyślany. Dekanat: Świrz. [Akta dotyczące działalności urzędu parafialnego w Przemyślanach]” – ( 1874, 1880-1883, 1908, 1910 i b. d. ) – OGLĄDAJ
 4. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/179 – ” Liber normalium ecclesiae Przemyslanienisis [Protokół zarządzeń]” (1810 – 1835) – OGLĄDAJ
 5. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/180 – ” [Protokół zarządzeń]” (1819-1845) – OGLĄDAJ
 6. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/181 – ” Protocollum actorum parochialium ecclesiae Przemyslanienis r[itus] l.[atini] [Protokół czynności parafialnego kościoła przemyślańskiego obrządku łacińskiego] ” (1820 – 1865) – OGLĄDAJ
 7. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/182 – ” Liber ordinationum a die 18 junii 1825 [Księga zarządzeń od dnia 18 czerwca 1825]” (1825 – 1829) – OGLĄDAJ
 8. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/183 – ” [Korespondencja proboszcza] ” (1840) – OGLĄDAJ
 9. AP Przemyśl – sygn. 56/2441/0/69/184 – “[Wypis dotyczący spraw metrykalnych]” (1842) – OGLĄDAJ
 10. AP Przemyśl – sygn. 56/901/0/2/20 – “Akta związane z pracą na stanowisku dyrektora Gimnazjum i Liceum im.Królowej Jadwigi w Przemyślanach w okresie od 1.11.1933 r. – 13.09.1938 r.” ( 1932 – 1939; 1947 – 1947; 1950 – 1950; 1957 – 1957) – udostępnianie tylko w AP Przemyśl
 11. Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – “Schematismus Universi Saecularis et Regularis Cleri Archi Diaeceseos Metropol. Leopol. Rit. Lat.” lub “Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis Leopoliensis Rit. Lat.” (1814 – 1938; nie wszystkie roczniki) – OGLĄDAJ
 12. Książki Google – “Directorium Divini Officii in Archidioecesi Leopoliensi juxta Rubriacas, Breviarii et Missales Romanii (etc.) [Schematismus ; Universi saecularis et regularis cleri archidioeceseos metropol. Leopoliensis ritus latini]” (1817 – 1848; nie wszystkie roczniki – baza ciągle rośnie) – OGLĄDAJ
 13. Archiwum ABPA Eugeniusza Baziaka w Krakowie – sygnatura  AP-265, “Liber Memorabilium Parochiae Przemyslanensis ab Anno Domini 1892-1966. Kronika Parafialna którą zapoczątkował proboszcz Zygmunt Bilski. Prowadził ją również następujący proboszcz ks. Piotr Struszkiewicz, a w ostatnim okresie (także powojennym) ks. Piotr Stanoszek. Obecnie Kronika jest przeze mnie przepisywana do formatu elektronicznego i będzie udostępniona na tejże stronie do końca roku 2020.

3. Bibliografia

 1. Biblioteka Narodowa – POLONA – “Drobne Dzieje Wyżnian” autor: Wawrzyniec Puchalski, Wyd. Lwów 1917, z drukarni Józefa Chęcińskiego, ul. Leona Sapiehy 77 – możliwość pobrania – OGLĄDAJ
 2. “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” T IX (1888r.) – wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15. Warszawa: 1880-1902 – hasło: Przemyślany (str.168) – Możliwość wyszukiwania innych miejscowości – OGLĄDAJ
 3. “Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. TXI – Betlej, Andrzej (1971- ). ; Ostrowski, Jan K. (1947- ). Red. ; Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków). ;2003; ISBN : 8389273047 – możliwość sprawdzenia zawartości haseł: OGLĄDAJ
 4. “Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej. T. 2, Województwo Tarnopolskie” – Zbigniew Hauser, Wydawnictwo: Kraków, Księgarnia Akademicka 2006, ISBN: 83-7188-967-4
 5. Archiwum ABPA Eugeniusza Baziaka w Krakowie – sygnatura  AP-265, “Wspomnienia Jana Żukrowskiego” – maszynopis dedykowany księdzu prałatowi Stefanowi Weretczukowi z Przemyślan. Obecnie jest przeze mnie przepisywana do formatu elektronicznego i będzie udostępniona na tejże stronie do końca roku 2020.