ks. Piotr Smołka

Piotr Smolka – ur. 1953.03.26 w Zabrzu (PL)
– syn Józefa i Gertrudy
imieniny: 29 czerwiec
rodzima parafia: św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu

tytuł naukowy: magister

Święcenia kapłańskie: 1980.06.21 w Krakowie

Salezjanin

Nauka i praca duszpasterska:
 • 1968.07.01 – Wstąpienie do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu
 • 1969 – 1975 – brat zakonny
 • 1969 – 1973 – Liceum korespondencyjne w Częstochowie (zamieszkały w Kopcu)
 • 1970.01.02 – 1 śluby zakonne w zgromadzeniu salezjańskim
 • 1973 – 1975 – Seminarium – filozofia
 • 1975 – 1976 – asystencja w Salezjańskiej Szkole w Oświęcimiu
 • 1976 – 1980 – Seminarium – teologia – Kraków
 • 1980.06.21 – Święcenia kapłańskie w Krakowie
 • 1980 – 1982 – Wikariusz parafii Kielcach-Niewachlowie
 • 1982 – 1987 – Wikariusz parafii w Oświęcimiu
 • 1987 – 1988 – Katecheta w Lublinie
 • 1988 – 1991 – Administrator Domu zakonnego w Lublinie
 • 1991 – 1992 – Katecheta w Przyłęków
 • 1992 – 1993 – Kapelan Sióstr Salezjanek w Garbowie
 • 1993 – 1994 – Proboszcz Parafii w Bóbrce
 • 1994 – 1996 – Wikariusz Parafii w Bóbrce
 • 1996 – Proboszcz w Przemyślanach
 • Ojciec Duchowny dekanatu złoczowskiego

ks. Piotr Smolka – Fotografie

PROBOSZCZOWIEPowrót do strony Duszpasterzy Parafii