Nasz kościół z 1645r. fundowany przez Księżną Elżbietę Potocką jako kościół klasztorny Ojców Dominikanów. Po ich kasacie był prowadzony przez Księży Diecezjalnych (świeckich) do 1945r. Po zamknięciu w 1945r. w kościele zrobiono najpierw skład desek i od 1970r. kościół został zamieniony w fabrykę czynną (parasoli) do 1997r. Wszystkie ołtarze barokowe, organy, zostały zniszczone wraz z wieżą kościelną. Wierni naszego obrządku rzymsko-katolickiego zostali bez pasterza i rozproszyli się na długie lata. Nasza wspólnota rzymsko-katolicka zawiązała się ponownie w 1990r. zachęcona przez późniejszego księdza biskupa Katedry Lwowskiej o. Rafała Kiernickiego, aby starać się o odzyskanie kościoła. I tak się stało po zarejestrowaniu „20” parafialnej od 1-go listopada 1992r. ks. Andrzej Baczyński, salezjanin, proboszcz z Bobrki w każdą niedzielę dojeżdżał na cmentarz przemyślański, gdzie odprawiały się nabożeństwa w prowizorycznej kaplicy bez światła, przy lampie naftowej i świecach przez 5 lat. 

W 1993r. 4 sierpnia przyjechał z Polski ks. Piotr Smolka salezjanin, który od września tego roku rozpoczął kilka razy w tygodniu odprawiać Mszę Świętą dla wiernych i uczyć systematycznie katechezy dzieci w Przemyślanach. Ks. Piotr odtąd wraz z parafianami starał się u władz najwyższych w Kijowie, we Lwowie i w Przemyślanach o odzyskanie zabranego nam kiedyś kościoła. 

4 września 1996r. otrzymał ks. Piort jako proboszcz dokument o zwrocie Polakom kościoła w Przemyślanach, niestety nikt nas nie wpuścił do kościoła, który był nadal zajęty przez fabrykę Modul, gdzie od 1970r. pracowały ciężkie tokarki. Dyrektorka Modulu Tamara Szapował zażądała od naszej wspólnoty parafialnej 50 tyś. dolarów USA za budynek obok kościoła i za opuszczenie terenu kościelnego. Ks. Generał – salezjanów Jan Vecchii, który był u nas w październiku w 1996r. na cmentarzu i widział w jakich warunkach odprawiamy Mszę świętą, znalazł dobroczyńcę w osobie ks. biskupa salezjanina z Rotterdamu z Holandii, Adriana, który ofiarował nam tę ogromną sumę pieniędzy. 

2 lipca 1995r. ks. biskup Rafał Kiernicki odprawił Mszę Świętą odpustową ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła, a także z okazji 350-lecia naszego nie oddanego kościoła. Wraz z innymi kapłanami naszej diecezji lwowskiej, był również ojciec dziekan prawosławnej cerkwi kijowskiego patryjarchatu Michał Szczerban, który na końcu naszej uroczystości przemawiając, życzył aby rychło oddano nasz piękny zniszczony duży kościół. 

30 lipca 1995 roku ks. arcybiskup, dzisiejszy ks. kardynał, przyjechał na cmentarz wraz z ks. kardynałem Joachimem Meisnerem z Niemiec, aby odprawić Mszę Św. w intencji oddania nam kościoła. W sierpniu 1995r. odwiedził nas ojciec paulin Piotr Stanoszek, 103 letni kapłan, który 20 lat pracował przed wojną w naszym kościele (w latach 1925-1945). Zastał nas na cmentarzu jako małą gromadkę gdzie modlił się z nami o odzyskanie naszego kościoła. 

27 marca 1997r., kiedy wpłaciliśmy do banku w Przemyślanach tę wielką sumę pieniędzy, dyrektor Modulu wpuściła nas do górnej części kościoła a na dole pracowały maszyny do końca lipca, choć w ciągu 2 tygodni wszystko miało być zabrane z kościoła. 27 marca 1997r. w Wielki Czwartek w dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii, był dla naszej wspólnoty parafialnej wielkim wydarzeniem. W czasie Mszy świętej dziękczynno-przebłagalnej za wszystkie zniewagi, jakie od 1945r. do 1997r. spotkały Boga w naszym kościele, kiedy był zniszczony przez czas i ludzi. 

1 kwietnia 1997r. wielkanocny wtorek o godz. 1700 ks. arcybiskup Marian Jaworski poświęcił górną część kościoła. Od sierpnia 1997r. odprawialiśmy Msze Święte w prowizorycznej kaplicy budynku obok kościoła, kiedy rzucano szyny z pierwszego piętra w kościele. 

8 września 1997r. oddano nam klucze całkowicie zrujnowanego kościoła. 21 września w niedzielę ks. Franciszek Rosłan salezjanin wikary, który z początkiem września przybył do pomocy ks. proboszczowi odprawił pierwszą Mszę Świętą dziękczynno-dożynkową za odzyskany kościół i za zbiory polne. 

I tak to się zaczęło… 
ks. Piotra Smolka