Kolejny komplet fotografii pochodzących z tego niesamowitego wydawnictwa: “Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Tom 15”. Redakcja naukowa, oraz opracowanie rozdziału dotyczącego Kaplicy publicznej w Ciemierzyńcach – Jan K. Ostrowski. Przedstawiamy je tutaj, wzbogacając kompendium wiedzy o naszej obecnej parafii, której wspaniałą częścią jest odzyskany budynek dawnej Kaplicy w Ciemierzyńcach. Aby zapoznać się ze skomplikowanymi losami jej powstawania zapraszamy do działu >>Historia<<.