List Proboszcza na lipiec 2021

with Brak komentarzy

Kochani Przyjaciele i Dobrodzieje Przemyślan – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!!!

Doczekaliśmy się wakacji, chcemy odpocząć, nabrać sił i być zdrowi, ale boimy się zachorować i śmierci.

A przecież „Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden! Kochaj więc Pana swego Boga, całym sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił” Powt. Prawa 6, 4-5•

Ktoś z Przyjaciół na Facebook umieścił piękną refleksję:
Szukaj Boga – nie grzechu
Słuchaj Boga – nie ludzi
Kochaj Boga – nie świat
Wierz Bogu – nie kłamcom
Polegaj na Bogu – nie na uczuciach
Uwielbiaj Boga – nie wygodę
Służ Bogu – nie sobie.

Król Izraela Salomon w młodości ile miał mądrości podziwianej przez wszystkich, niestety zabrakło mu Jej w starości kiedy oddał się rozpuście, nieczystości, wszystko stracił. Bądźmy ostrożni, nie ufajmy sobie, bo jesteśmy prochem i pyłem na wietrze. Dzisiaj jesteśmy – jutro nas nie ma, jeżeli tylko będziemy liczyć na siebie i ludzi. W grzechu urodziliśmy się i nie możemy pozwolić, abyśmy w grzechu umarli. Trzeba, żebyśmy nie dali się zwieść szatanowi i jego zwolennikom. Tylko w Jezusie Chrystusie jest nasze Zbawienie. On przelał za każdego z nas Swoją Boską Krew. Odmawiajmy często piękną modlitwę:

„Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci
Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.
Niech Ona zgładzi nasze grzechy
obdarzy zmarłych zbawieniem
i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności”

Lipiec to miesiąc, w którym mamy czcić Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa, którą przelał za nas grzesznych z największej Miłości na Krzyżu. Tu jest Bracia i Siostry dla nas ratunek. Kochajmy Boga nie językiem, ale życiem. Dziękując Wam Kochami Przyjaciele i Dobrodzieje za wszystko Dobro jakim nas darzycie, zapewniam o modlitwie i proszę o nią, bo bez Boga ani do proga.

ks. Piotr Smolka