Święcenia Kapłańskie – Roman Tsyganiuk

with Brak komentarzy

15 czerwca 2019 roku w Przemyślanach nasz Parafianin Diakon Roman Tsyganiuk przyjął świecenia Kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza Kijowa i Żytomierza Witalija Krywickiego SDB . Księdzu Prymicjantowi Romanowi życzymy obfitych Darów Ducha Świętego aby był wiernym Świadkiem i Kapłanem Jezusa. Tego życzą Salezjanie z Wiernymi .

Na tej uroczystości byli obecni ks. Inspektor Adam Parszywka z Inspektorii Krakowskiej Wyższego Seminarium SDB, wraz ze współbraćmi z Polski, z Odesy, Korostyszewa, Bóbrki oraz ks. Piotr Smołka, ks. Augustyn Szczerbicki – jako gospodarze . Przybyli także goście z Polski, Ukrainy, cala rodzina i przyjaciele. Po uroczystej Mszy goście składali życzenia, a po tym był świąteczny obiad. Tymczasem ksiądz Roman udaje się na posługę do parafii w Korosteszowie.

Poniżej kilka pamiątkowych ujęć z tej niezwykłej uroczystości.